Η Logo στην εκπαίδευση: Μια κοινότητα πρακτικής και μάθησης

Μαθαίνω - Κατασκευάζω - Συνεργάζομαι - Επικοινωνώ

Απονομή Ευρωπαϊκής Ετικέτας Ποιότητας στο e-Twinning έργο "Robotics - a step to the future"

Την Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2021 το Α΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού βραβεύθηκε με Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας για το e-Twinning έργο"Robotics - a step to the future" (πατήστε εδώ).

Η Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας απονέμεται από την Κεντρική Υπηρεσία Υποστήριξης (ΚΥΥ) που εδρεύει στις Βρυξέλλες, και υπογραμμίζει την αρτιότητα τής εργασίας των εκπαιδευτικών, των μαθητών και τού Σχολείου στο e-Twinning έργο "Robotics - a step to the future", το οποίο αποκτά πλέον αναγνώριση στο υψηλότερο Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στη σελίδα με τίτλο "Schools awarded the European Quality Label 2021" εδώ  μπορείτε να αναζητήσετε τη λίστα των σχολείων (εκπαιδευτικός/σχολική μονάδα/έργο) στα οποία απονεμήθηκε η Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας το έτος 2021.

Το e-Twinning έργο "Robotics - a step to the future" έργο είχε ήδη διακριθεί με την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας  (πατήστε εδώ ).

Σε ποια σχολεία απονέμεται η Εθνική Ετικέτα Ποιότητας e-Twinning:

Η Εθνική Ετικέτα Ποιότητας e-Twinning απονέμεται από τις Εθνικές Υπηρεσίες Υποστήριξης των εκάστοτε χωρών στα έργα e-Twinning που κατάφεραν να φτάσουν σε υψηλό επίπεδο ποιότητας πληρώντας μια σειρά κριτηρίων που έχουν τεθεί από την Κεντρική Υπηρεσία Υποστήριξης σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Εθνικές Υπηρεσίες Υποστήριξης τής δράσης e-Twinning.
Η Ετικέτα Ποιότητας αποτελεί απτή αναγνώριση τού υψηλού επιπέδου των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που υλοποίησαν οι υπεύθυνοι καθηγητές και οι μαθητές, καθώς και επιβεβαίωση τής δέσμευσης τού σχολείου στην ποιότητα, στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής συνεργασίας.

Η Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας και η Εθνική Ετικέτα Ποιότητας απονεμήθηκε για το έργο και στα τέσσερα συνεργαζόμενα σχολεία: Ελλάδας, Ρουμανίας και Τουρκίας, από τις Εθνικές Υπηρεσίες Υποστήριξης τής Ελλάδας, τής Ρουμανίας και τής Τουρκίας, αντίστοιχα.

Στο βραβευμένο e-Twinning έργο "Robotics a step to the future" συνεργάστηκαν, συγκεκριμένα, τα  σχολεία:

1) Α΄ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ - υπεύθυνη εκπαιδευτικός: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΛΕΖΟΥ

2) ALIŞUURI ORTAOKULU, SAVAŞTEPE, TURKEY - υπεύθυνη εκπαιδευτικός: HÜLYA BAYSAL

3) MATEI BASARAB HIGH SCHOOL, CRAIOVA, ROMANIA - υπεύθυνη εκπαιδευτικός: DANIELA GRECU

4) SF. DUMITRU SECONDARY SCHOOL, CRAIOVA, ROMANIA - υπεύθυνη εκπαιδευτικός: ALINA MIHAELA CIUCĂ.

Το βραβευμένο e-Twinning έργο "Robotics a step to the future", που υλοποίησαν οι μαθητές στο πλαίσιο τής Ζώνης Ρομποτικής των Α΄ και Γ΄ τάξεων τού Σχολείου, κατά τη σχολική χρονιά 2020-202, συντόνισε η καθηγήτρια Πληροφορικής, Ρομποτικής και Φυσικών Επιστημών δρ Κατερίνα Γλέζου, ενώ στις δράσεις τού έργου συμμετείχε και η καθηγήτρια Γαλλικών κ. Μαρία Λαγουρού.

Στο έργο συμμετείχαν οι μαθητές:

Μαθητές τής Α΄ τάξης: Γάτσιος Νικόλαος, Γλυνός-Χατζηκρανιώτης Ιάσων,Γλυνού-Χατζηκρανιώτη Νίκη Μαρία, Κήρυκος Νικόλαος, Κουλουρίδης Γεώργιος, Κουφόγεωργα Νελίνα, Μακρογιάννης Ιωάννης Ριχάρδος, Σιλιτζόγλου Φίλιππος, Φουντουλάκης Αλέξανδρος, Χριστοδουλόπουλος Νικόλαος.

Μαθητές τής Γ΄ Τάξης Τουμπανάκη Βασιλική, Τσιρκινίδης Αναστάσιος, Χαραλάμπους Άννα.

Πρόκειται για ένα έργο που διέθετε πρωτοτυπία θέματος, ενδιαφέρουσες συνεργατικές δραστηριότητες, δημιουργική χρήση εργαλείων ΤΠΕ, τήρηση τού κώδικα δεοντολογίας, παιδαγωγική καινοτομία και διάχυση.

Το έργο απετέλεσε μια καινοτόμα εκπαιδευτική πρακτική και αποσκοπούσε στην πρόταση λύσεων σε θεμελιώδη προβλήματα στη Ρομποτική ή τη μηχανική μέσω έξυπνων ρομπότ.

Στόχοι τού προγράμματος απετέλεσαν:

α) η ανάπτυξη επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών από διαφορετικά σχολεία

β) η προώθηση τής Ρομποτικής και τού οπτικού προγραμματισμού

γ) η ανάδειξη καλών πρακτικών στην εκπαίδευση STEM

δ) η καλλιέργεια των γλωσσικών δεξιοτήτων

Κατά τη διάρκεια τού έργου δόθηκε έμφαση στην ανάπτυξη των υπολογιστικών δεξιοτήτων με εστίαση στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων προγραμματισμού και Ρομποτικής, και οι μαθητές έμαθαν πώς λειτουργούν οι αισθητήρες και οι κινητήρες, πώς να προγραμματίζουν ένα ρομπότ για να παρατηρούν αντικείμενα/εμπόδια χρησιμοποιώντας τον αισθητήρα υπερήχων και πώς να ταξιδεύουν σε διαδρομές.

Οι δραστηριότητες και τα ψηφιακά έργα-κατασκευές των μαθητών και εκπαιδευτικών προβάλλονται στην πλατφόρμα τού twinspace τού έργου εδώ (πατήστε εδώ), στον ειδικά κατασκευασμένο συνεργατικό ιστότοπο τού έργου (πατήστε εδώ ), καθώς και στη διαδικτυακή πλατφόρμα και περιβάλλον προγραμματισμού "OpenRoberta" εδώ. (πατήστε εδώ).

Η επικοινωνία και οι δράσεις μεταξύ των συνεργαζόμενων σχολείων έγιναν στην αγγλική γλώσσα.
Στο πλαίσιο τού έργου πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακές συναντήσεις, στην αγγλική γλώσσα, με τις εκπαιδευτικούς και τους μαθητές των συνεργαζόμενων σχολείων.
Στις διαδικτυακές συναντήσεις οι συνεργαζόμενοι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν καλύτερα και να ανταλλάξουν ιδέες και προτάσεις για την πορεία τού έργου, ενώ συμμετείχαν σε πληθώρα δημιουργικών δραστηριοτήτων, όπως δημιουργία ψηφιακών έργων, αξιοποιώντας ποικίλα ψηφιακά εργαλεία και εφαρμογές τής Τεχνητής νοημοσύνης.

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στο βραβευμένο e-Twinning έργο, καθώς μέσα από αυτήν τη δημιουργική σύμπραξη αναδείχθηκε η σημασία τής συνεργασίας των λαών, τής ανάπτυξης τής επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών από διαφορετικά σχολεία, τής καλλιέργειας των απαραίτητων δεξιοτήτων 4Cs (επικοινωνίας, συνεργασίας, κριτικής σκέψης, δημιουργικότητας) για τους πολίτες τού 21ου αιώνα, των υπολογιστικών δεξιοτήτων, τής υπολογιστικής σκέψης και τής προώθησης τής Ρομποτικής.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο έργο, τις δραστηριότητες και τα έργα των μαθητών μπορείτε να αναζητήσετε στους παρακάτω συνδέσμους:

-e-twinning: robotics, a step to the future, εδώ

-Twinspace, εδώ

-Robotics: a step to the future, εδώ

Προβολές: 6

Σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος του Η Logo στην εκπαίδευση: Μια κοινότητα πρακτικής και μάθησης για να προσθέσετε σχόλια!

Γίνετε μέλος του Η Logo στην εκπαίδευση: Μια κοινότητα πρακτικής και μάθησης

Σήμα

Γίνεται φόρτωση...

Είστε νέο μέλος στο δίκτυο;

Σας προτείνουμε να προχωρήσετε στα παρακάτω:

1. Συμπλήρωση του προφίλ σας. Παρακαλούμε κάθε μέλος να προσθέσει φωτογραφία στο προφίλ του/της ή στο "Η σελίδα μου", αλλά και να συμπληρώσει όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία σε αυτά, για να γνωριστούμε καλύτερα.

2. Προσθήκη φωτογραφιών.

3. Προσθήκη βίντεο.

4. Συμμετοχή σε μια ή περισσότερες ομάδα/ες του ενδιαφέροντός σας.

5. Συμμετοχή σε μια ή περισσότερες συζήτηση/εις του ενδιαφέροντός σας.

6. Συμμετοχή στη συζήτηση Γνωριμία μελών δικτύου για να γνωριστούμε καλύτερα.

7. Προσθήκη συζήτησης/σεων του ενδιαφέροντός σας (αν δεν υπάρχει/ουν ήδη).
Παρακαλούμε, η εκκίνηση νέων εξειδικευμένων συζητήσεων, να μην γίνεται στο φόρουμ των γενικών συζητήσεων, αλλά στο φόρουμ της αντίστοιχης ομάδας. Πχ για ένα θέμα σχετικό με Η Logo στο Δημοτικό, η συζήτηση θα πρέπει να εκκινηθεί στο φόρουμ της ομάδας αυτής. Αν δεν υπάρχει αντίστοιχη ομάδα και νομίζετε ότι πρέπει να δημιουργηθεί, προχωρήστε στη δημιουργία της!

8. Προσθήκη καταχώρισης/εων ιστολογίου.

9. Προσθήκη ομάδας/ων του ενδιαφέροντός σας (αν δεν υπάρχει/ουν ήδη).
Για επισημάνσεις, απορίες, ερωτήσεις, πληροφορίες επικοινωνήστε με την Κατερίνα Γλέζου.

© 2022   Created by Κατερίνα Γλέζου.   Με την υποστήριξη του

Διακριτικά  |  Αναφορά προβλήματος  |  Όροι χρήσης